Όροι & Προυποθέσεις για Κατασκευή Ιστοσελίδας

 • 1. Πληρωμή και παράδοση Ο παραγγελέας προκαταβάλει το 20% του συνολικού ποσού πριν την έναρξη των διαδικασιών και το υπόλοιπο 80% το καταβάλει μόλις ολοκληρωθεί η ιστοσελίδα και πριν την δημοσίευση της στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του τελικού συμφωνηθέντος ποσού η UPCODE διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει την ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και να τερματίσει κάθε είδος εργασίας που κάνει πάνω στην εν λόγο ιστοσελίδα.

  Συγκεκριμένος χρόνος παράδοσης που να ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις δεν μπορεί να οριστεί εκ των προτέρων καθότι η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική σε απαιτήσεις. Μετά την εξόφληση του συνολικού συμφωνηθέντος ποσού ο χρήστης (παραγγελέας) συμφωνεί ρητά και αμετάκλητα ότι ουδεμία άλλην απαίτηση έχει από την UPCODE, πλην της δημοσίευσης της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και της δωρεάν εκπαίδευσης πάνω στο σύστημα διαχείρισης για χρονικό

 • 2. Πνευματικά δικαιώματα στην ιστοσελίδα Μετά από την πληρωμή του συνολικού συμφωνηθέντος ποσού τα πνευματικά δικαιώματα διαμορφώνονται ως εξής:

  • Ο χρήστης (παραγγελέας) έχει πλήρη πνευματικά δικαιώματα στα ψηφιακά αρχεία της ιστοσελίδας : εικόνες, κείμενα, έγγραφα, βίντεο, σύνδεσμοι κ.α.

  • Το σύνολο του κώδικα της σελίδας και όλα τα σχετικά αρχεία που στηρίζονται σε κώδικα ή εμπεριέχουν κώδικα (html, css, json,database, mysql,php, react, javas, javacsript κ.α) παραμένουν ιδιοκτησία της UPCODE. Σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο δεν δίδεται πρόσβαση στα αρχεία που περιέχουν κώδικα καθότι αποτελεί περιουσιακό στοιχείο αλλά και πνευματική ιδιοκτησία της UPCODE.

 • 3. Εκπαίδευση στο σύστημα διαχείρισης Εφόσον ο χρήστης (παραγγελέας) αγοράσει σύστημα διαχείρισης ισχύει η προσφορά της δωρεάν εκπαίδευσης του χρήστη πάνω στο εν λόγο σύστημα.

  • Η δωρεάν εκπαίδευση αφορά 2-3 ώρες σεμιναρίου μέσω τηλεδιάσκεψης. Για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιούνται δωρεάν προγράμματα από τις επίσημες ιστοσελίδες των αντίστοιχων εταιριών.

  • Η εκπαίδευση στο σύστημα διαχείρισης ,πέρα των αρχικών 3 ωρών που είναι δωρεάν, έχει κόστος 15 ευρώ την ώρα.

  Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στο σύστημα διαχείρισης ο χρήστης (παραγγελέας) φέρει την ευθύνη να ανανεώνει το ψηφιακό υλικό (εικόνες, κείμενα, έγγραφα, βίντεο κ.α) μόνος του χωρίς την επέμβαση της UPCODE στην όλη διαδικασία. Εάν παρόλα αυτά ζητηθεί η επέμβαση της UPCODE στην διαδικασία ανανέωσης του ψηφιακού υλικού υπάρχει κόστος ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

  • Η UPCODE ουδεμία ευθύνη φέρει για: την εγκατάσταση των προγραμμάτων τηλεδιάσκεψης στον υπολογιστή του χρήστη (παραγγελέα), για τις αλλαγές που τα εν λόγο προγράμματα μπορεί να επιφέρουν στο σύστημα του χρήστη, για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκληθούν στον υπολογιστή του χρήστη.

  • Ο χρήστης (παραγγελέας) φέρει την ευθύνη της ορθής εγκατάστασης και διαχείρισης των προγραμμάτων τηλεδιάσκεψης.

 • 4. Ψηφιοποίηση υλικού Το υλικό (εικόνες, κείμενα, έγγραφα, βίντεο, αρχεία ήχου κ.α ) που δίνει ο χρήστης στην UPCODE για να ψηφιοποιηθεί και να περάσει στην ιστοσελίδα του είναι ευθύνη του χρήστη να του ανήκει ή να έχει τα πνευματικά δικαιώματα από τα αντίστοιχα αρχεία. Η UPCODE ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που ο χρήστης ψευδώς δηλώσει νομίμως χρησιμοποιεί αρχεία στην ιστοσελίδα του ή ζητήσει από την UPCODE να τα επεξεργαστεί με οποιοδήποτε τρόπο.

  Το υλικό που παραδίδεται στην UPCODE από τον χρήστη (παραγγελέα) πρέπει να είναι έτοιμο (εικόνες, κείμενα). Η UPCODE δεν κάνει συγγραφή κειμένων ούτε επαγγελματικές φωτογραφήσεις χώρων. Ελλείψει φωτογραφικού υλικού από πλευράς του χρήστη η UPCODE μπορεί να προβεί στην δημιουργία γραφικών με σκοπό να διακοσμήσει την ιστοσελίδα του παραγγέλλοντος.

 • 5. Αλλαγές στην ιστοσελίδα Οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται από την UPCODE, πέραν των αρχικών συμφωνηθέντων , έχει κόστος ανάλογο της ενέργειας που θα ζητηθεί. Οι αλλαγές, προσθήκη νέων δυνατοτήτων, επέμβαση στην εμφάνιση ή την λειτουργία της ιστοσελίδας μετά την ολοκλήρωση και την δημοσίευση της στο διαδίκτυο έχουν κόστος.

 • 6. Ασφάλεια

  • Η UPCODE είναι υπεύθυνη για την διαχείριση και ενεργοποίηση πιστοποιητικών ασφαλείας τύπου SSL, διαχείριση και εφαρμογών σωστών ρυθμίσεων στον server φιλοξενίας, και την τήρηση αντιγράφου ασφαλείας (το αντίγραφο ασφαλείας ενδέχεται να είναι 7-10 μέρες παλαιότερο από την στιγμή που θα ζητηθεί).

  • Η UPCODE δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης (hack, ddos attack, malware, spyware και άλλες μορφές κακόβουλων επιθέσεων) στην ιστοσελίδα του χρήστη (παραγγελέα). Η φύση του διαδικτύου το καθιστά αδύνατο να εγγυηθεί κάποιος την απόλυτη ασφάλεια σε οποιαδήποτε εφαρμογή ή ιστοσελίδα.

 • 7. Τεχνική υποστήριξη Η δωρεάν τεχνική υποστήριξη, στην ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας, αφορά σε σφάλματα ή προβλήματα που προέκυψαν χωρίς την παρέμβαση του χρήστη (παραγγελέα). Εάν το σφάλμα ή το πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας προήλθε από υπαιτιότητα του χρήστη η UPCODE δεν προχωράει στην επίλυση του δωρεάν. Θα υπάρχει χρέωση 15 ευρώ ανά ώρα.

  Η προσθήκη νέων δυνατοτήτων στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση τεχνική υποστήριξη και υπάρχει χρέωση ανάλογα με το τι θα ζητήσει ο χρήστης. Σε περίπτωση που ο χρήστης (παραγγελέας) έχει παραχωρήσει πρόσβαση στην ιστοσελίδα του σε τρίτους η UPCODE δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα ή σφάλματα που θα προκύψουν από τις ενέργειες τους. Τέτοιου είδους προβλήματα ή σφάλματα δεν επιλύονται δωρεάν, θα υπάρξει χρέωση 15 ευρώ την ώρα. Τα αιτήματα τεχνικής υποστήριξης εξυπηρετούνται ώρες και ημέρες γραφείου: Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 -17:00.

  Η τεχνική υποστήριξη 24/7 αποτελεί ξεχωριστή υπηρεσία και χρεώνεται ξεχωριστά και μόνον εφόσον επιλεχτεί από τον χρήστη (παραγγελέα). Τα αιτήματα της τεχνικής υποστήριξης 24/7 εξυπηρετούνται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και όλες της ώρες της ημέρας.