Όροι Χρήσης & Ιδιωτικό Απόρρητο

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Στην UPCODE δίνουμε βαρύνουσα σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρούμε πλήρως και απαρέγκλιτα την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 καθώς κα τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Η UPCODE έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα δια την διαφύλαξη και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την μετάδοση, αποθήκευση και την διαχείριση. Παρακαλείστε να έχετε πάντα κατά νου ότι η φύση του διαδικτύου είναι τέτοια ώστε τίποτα δεν μπορεί να θεωρεί απόλυτα ασφαλές. Γι’ αυτό τον λόγο μπορείτε εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με ενναλακτικούς τρόπους (π.χ τηλεφωνικώς).

Προτεραιότητα μας είναι να συλλέγουμε μόνο δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού που δόθηκαν και για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί. Η συλλογή τέτοιων δεδομένων γίνεται κατά την επίσκεψη σας στον διαδικτυακό μας τόπο και εφόσον έχετε συναινέσει πατώντας στα αντίστοιχα πεδία.

Η επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων διεξάγεται από την UPCODE με και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι έχουν δεσμευθεί συμβατικά έναντι μας δια την τήρηση εμπιστευτικότητας και την πλήρη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Στοιχεία χειριστή και υπεύθυνου προσωπικών δεδομένων:

Γεώργιος Χρηστίδης, UPCODE, υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας

Τηλ: 6943490995

Email: info@upcode.gr

Για οποιαδήποτε ερώτηση αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα και την προστασία τους μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο ανά πάσα στιγμή.

Προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση υπηρεσιών

Ενδέχεται να σας ζητηθούν προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση υπηρεσιών προς εσάς (και μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο), όπως : παροχή φιλοξενίας της ιστοσελίδας σας, κατοχύρωση domain name, αγορά SSL κ.α. Τα δεδομένα αυτά διατίθενται στους αντίστοιχους παρόχους δια τον σκοπό της εκπλήρωσης των υπηρεσιών.

Cookies

 Δια την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies είναι αρχεία σε μορφή κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από τον φυλλομετρητή (browser) του χρήστη στον υπολογιστή του.

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε λογισμικό όπως το Google Analytics για να αναλύσουμε την χρήση των σελίδων, την επισκεψιμότητα κ.α.

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να διαγράψετε τα cookies ή και να τα απενεργοποιήσετε πλήρως μέσω του φυλλομετρητή σας (browser). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Συλλογή γενικών δεδομένων

Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα της UPCODE συλλέγονται και αποθηκεύονται σε αρχεία κειμένου (log files) του server στοιχεία όπως : η IP του χρήστη, ο φυλλομετρητής του, το λειτουργικό του σύστημα (Operating System), η ώρα και η ημερομηνία που γίνονται κλήσεις προς τον server. Αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να τακτοποιήσουν τον χρήστη, είναι όμως απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του server, την παρακολούθηση αποδοτικότητας διαφημίσεων αλλά και την παροχή πληροφοριών στις αρχές (εάν ζητηθεί) σε περίπτωση τέλεσης αξιόποινων ή έκνομων πράξεων (π.χ κυβερνοεπίθεση).

Ανάλυση δεδομένων επισκεψιμότητας

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της UPCODE συλλέγονται και αναλύονται δεδομένα συμπεριφοράς και επισκεψιμότητας όπως: χρόνος παραμονής, υποσέλιδες που επισκέπτονται, συχνότητα επισκέψεων κ.α. Η καταγραφή και ή ανάλυση των δεδομένων γίνεται μέσω τρίτων όπως π.χ Google Analytics. Τα στοιχεία αυτά δεν τακτοποιούν προσωπικά τον χρήστη. Ενδέχεται να χρησιμοποιούνται cookies τρίτων.

Remarketing

Για διαφημιστικούς σκοπούς παρέχονται δεδομένα επισκεψιμότητας σε τρίτους όπως το Facebook και το Google, με σκοπό την εμφάνιση διαφημίσεων σε ιστοσελίδες τρίτων.

Φόρμα επικοινωνίας

Εάν διαλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πιθανή συνεργασία μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχετε στην ιστοσελίδα μας τα στοιχεία σας καταγράφονται με σκοπό την επικοινωνία και την τιμολόγηση. Η γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους γίνεται μόνο για τους απαραίτητους λόγους όπως π.χ τιμολόγηση (επικοινωνία με λογιστικό γραφείο).

Δικαιώματα των χρηστών

Οι χρήστες της ιστοσελίδας UPCODE έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την συγκατάθεση τους, στην καταγραφή μέρους ή το σύνολο των προσωπικών τους δεδομένων, ανά πάσα στιγμή στέλνοντας το αίτημα τους στο email: info@upcode.gr.

Εξαιρείται η περίπτωση κάποια από αυτά τα δεδομένα να πρέπει να διατηρηθούν για φορολογικούς λόγους π.χ τιμολόγηση κάποιας υπηρεσίας.